Viktor Plhák

Životopis uchazeče / CV
viktorplhak@icloud.com
+420 730 96 44 55
4.12.1992 - Zlín
31
Lázeňská 584, Zlín
CZ

Historie zaměstnání / Last Positions

Správce skladu / Warehouse Manager

NOVAAGROTIS s.r.o.

Prosinec / December 2013 - Současnost / Present
Objednávky a naskladňování položek, obstarávání dodavatelů, správa technického zázemí, maloobchodní prodej materiálu.
Item ordering and inventory management, supplier sourcing, technical background management, material retail sales.

Programátor PHP / PHP Programmer

REDENGE Solutions s.r.o.

Říjen / October 2012 - Říjen / October 2012
Programování a úprava modulů pro internetové obchody, editace CSS stylů.
E-shop module programming and customization, CSS style editing.

Vzdělání / Education

Elektrotechnika - zpracování informací / Electrical Engineering - Information Technology

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm

2008 - 2012
Obor zaměřený na programování a pochopení principu zpracování informací elektronickými obvody. Zakončeno maturitní zkouškou z češtiny, angličtiny a elektrotechniky.
Subject that combines programming with an understanding of how electronic circuits process information. High school diploma in Czech language, English and electrical engineering.

Rekvalifikační kurz "Pracovník grafického studia" / "Graphic Design Studio Employee" Retraining Course

Marlin, s.r.o.

2013
Rekvalifikační kurz se zaměřením na DTP grafiku v programech Adobe Photoshop a CorelDRAW. Zakončeno certifikátem o absolvování.
Retraining course focused on DTP graphics in Adobe Photoshop and CorelDRAW. Completed with a certificate of completion. Completed with a certificate of completion.

Dovednosti / Skills

Zájmy / Interests

Všeobecné / General

Pokročilá práce na PC ve Windows a Linux
Proficient PC administration in Windows and Linux distributions
Balíky MS Office & Libreoffice
MS Office & Libreoffice bundles
Programovací jazyky PHP, HTML, Javascript (pokročilý)
PHP, HTML & Javascript Programming languages (intermediate)
Správa, optimalizace a zabezpečení webu
Website management, optimization and security
Řidičský průkaz sk. B
Driving license cat. B

Jazyky / Languages

Čeština / Czech
rodilý mluvčí / native
Angličtina / English
pokročilý / intermediate
Polština / Polish
základní / basic
Tvorba webových stránek
Web development
Hudba a hudební akce
Music and live concerts
Nové technologie, AI
New technologies, AI
Grafický design
Graphic design trends
Domácí mazlíčci
Pets
Cestování
Travelling